Make your own free website on Tripod.com

FUNDAMENTAL OF
STRUCTURE PROGRAMMING

JAM KREDIT4
JUMLAH JAM60
PENSYARAHPN JASMIN AHMAD
DARITTC, KL
HURAIAN Kursus ini berkehendakan peserta itu mengetahui asas dalam bahasa pengaturcaraan.Contohnya pengaturcaraan C.